visuelt referat sketchy banana

Hvad er et visuelt referat?

Et visuelt referat er en stor tegning, der bliver tegnet live til din workshop, dit møde eller din konference. På det visuelle referat indfanges essensen af de mange informationer, som leveres i løbet af eventet – det der bliver sagt og det der sker.

De vigtigste pointer bliver dermed indfanget I form af enkelte illustrationer og tilhørende tekst på et typisk 4-6 meter langt papir.

Da det visuelle referat bliver tegnet i selve rummet hvor begivenheden foregår, kan alle deltagerne løbende følge med i hvad der er sket i processen indtil videre og hvad de vigtigste pointer har været. Dette giver et stort overblik over dagen under såvel som efter begivenheden.

Hvordan bruges referatet efterfølgende?

Du får naturligvis det originale referat med hjem. Det er også en mulighed at få scannet referatet og lavet det til en pdf som kan sendes til deltagerne såvel som uploades på din hjemmeside mv.

Det originale referat kan hænges op på et fællesareal i organisationen – dette forankrer de vigtigste pointer fra begivenheden og faciliterer daglige samtaler som holder emnet og budkskaberne levende lang tid efter begivenheden.

Flere fordele ved et visuelt referat

Ud over at være et fantastisk værktøj til at genkalde og genfortælle hvad der er sket til et arrangement, får det visuelle referat også vores to hjernehalvdele til at tale og arbejde bedre sammen, fordi tekst og tegning kombineres på ét canvas.

Humor er også et vigtigt element i de visuelle referater. Da vi forbinder humor med leg, glæde og ’noget ukompliceret’ tillader humor din hjerne at åbne op og tænke mere kreativt. Det nedbryder vores barrierer og gør os mere modtagelige for ny information.

Det visuelle referat fungerer desuden som ’et kreativt indspark’ – det inspirerer deltagerne til at tænke nyt og det kan samtidig fungere som en slags ’samtalestarter’ da deltagerne typisk samles om referatet i pauser og falder i snak om emnet.